1800: Vikjahalli - kulturkveld

Gamalostfestivalen opnar som vanleg med kulturkveld og konsert i Hove kyrkje. Det blir to førestillingar på kvar plass, så alle får høve til å få med seg begge deler.

Innhaldet i kulturkvelden er framleis under utarbeiding.