2030: Hove kyrkje - Konsert

Robert Kvam byr nok ein gong inn til konsert i Hove kyrkje. Med seg har han gjester frå fjern og nær.

Robert er ikkje heilt ferdig med å planleggja tema for konsertane, men lovar at programmet skal ha noko for dei fleste.

 

Hove