1200: Musikalsk underhaldning

Musikalsk underhaldning ved Meieriet og elles i sentrum.

Musikk