I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Fotballkamp

Vik - Måløy

Tidspunkt for arrangement: 15:00, 4. juni 2022
Festival program

Vik Stadion: Vik - Måløy


Lat att