I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Fellesfrukost

Kommuneplassen

Tidspunkt for arrangement: 10:00, 1. juni 2024
Oppslag

Tradisjonell fellesfrukost med Gamalost og mykje anna. Underhaldning med Vik Musikklag

* Fellesfrukost, kommuneplassen. 50,- pr person.
* Opning
* Musikk: Vik Musikklag

Inntektene går til lag og organisasjonar.Ekstern: Betal med Vipps
Lat att