I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Lotteri

Til inntekt for Vik Idrettslag Fotballgruppa

Publisert: 31. mai 2022 08:02
Oppslag

Årlege lotteriet på festivalen er i år fotballgruppa som har.
Lodd kr. 20,- pr stk.

Vinstar:
1. Gåvekort frå Vik extra kr. 10.000,-
2. Gåvekort frå Spar, Vik kr. 5.000,-
3. Gåvekort frå Blix kr 2000,-

Lotteriet vert trekt 7.6.2022. Vinnarane vert kontakta.

Du kan og kjøpa lodd via Vipps. Namnet ditt og tal loddar vert då ført inn i loddbok.Ekstern: Betal med Vipps
Lat att