I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Fiskekonkuranse

Kaien Vik Kommunehus

Tidspunkt for arrangement: 11:00, 4. juni 2022
Festival program

Same opplegg som tidlegare. Oppmøte på kaien, ved Kommunehuset.


Lat att