I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Ved Vik meieri

Underhaldning, Gamalostkoking m.m.

Tidspunkt for arrangement: 12:00, 1. juni 2024
Festival program

Tradisjonen tru vert det underhaldning frå scena ved meieriet på laurdag føremiddag.

Jenny Marie Skjerven (27) frå Hammerfest, med solide røter frå Vik, stiller på meieriscena laurdag med vakker song. Fleire lokale band har også meldt seg på spelelista. Kulturskulen i Vik stiller sterkt med både med song- og danseinnslag. I tillegg vil me hylla dugnaden, som Vik og vikjene er så kjende for. Kva er det som driv alle dei som legg ned hundrevis av dugnadstimar for å få ting til å skje i bygdi? Og kor viktig er dette for at nye generasjonar skal ønskja å busetja seg i Vik?


Lat att